wz

Blikače s obvodem NE555
AR 12/85

Na obrázcích jsou různé možnosti zapojení multivibrátoru ( v našem případě BLIKAČE ) s NE 555


Na OBR1 jsou zapojeny do obvodu dva trimry, jejíž hodnota odporu je libovolná. Trimr1 určuje dobu svitu led. Trimr 2 určuje interval ve kterém se má led rozsvědcet. Trimry se mohou nahradit rezistory. Hodnota kondenzátoru C1 (ve schematu 10M) je pouze informativní. Čím větší kapacita, tím menší kmitočet. Kondenzátor C2 může být v případě nutnosti vyloučen.

Na OBR2 je obvod, jehož kmitočet je řízen FOTO odporem, doba svitu řízena trimrem. Ostatní platí podle OBR1

Na Obr3 je obvod, jehož kmitočet je řízen kapacitami, které přepínáme přepínačem PŘ. Hodnoty rezistorů i kapacit jsou jen informativní. Ostatní dle OBR1.

Celý obvod je napájen ze tří baterií 1,2V , nebo dvou 1,5V. Odebíraný proud je max 10mA. Na vývod 3 je možno místo led zapojit i relé nebo tyristor. Detailní zapojení můžete naleznout v knize o NE555P nebo v AR 12/1985 str 454, 455, 456.

 

PTS 2003 

Pokud by jste měly zájem prezentovat na těchto stránkách váš článek, tak jej odešlete společně s vašimi iniciály na e-mail správce webu. 

Před stavbou jakéhokoliv zařízení popisovaného v těchto článcích je každý povinen seznámit se s veškerými riziky spojenými s konstrukcí i provozem těchto zařízení, zda jejich provoz není v rozporu se zákony ČR, a jestli jejich stavba nezpůsobí škody nebo újmu na zdraví osob či zvířat. 

Správce webu ani autoři článků na sebe neberou žádnou zodpovědnost za případné škody, újmu na zdraví ,nebo za použití popisovaných zařízení k trestné činnosti. Zároveň negarantují jejich správnou funkčnost při amatérské konstrukci. Články jsou pouze informativního charakteru a poukazují na existenci popisovaných zařízení. V žádném případě nenabádáme čtenáře k jejich stavbě a používání.

S případnými dotazy k článku se obracejte na jeho autora. Pokud autor není uveden, obracejte se na správce webu.